Tolk inom 48h? Ring oss på 042-13 96 44 dygnet runt

Våra tjänster

Vi hjälper människor från alla bakgrunder att tala, lyssna, läsa och skriva på det språk de behärskar bäst! Teletolktjänster har cirka 2600 registrerade tolkar och erbjuder tolkförmedling och översättning i 230 olika språk och dialekter, inklusive teckenspråk. Vi levererar tolkar med kort varsel var ni än befinner er i landet. Vi har också öppet dygnet runt.

Tolk inom 48 timmar? Kontakta oss på 042-13 96 44 dygnet runt

Kontakttolkning

Den traditionella tolkmetoden. Tolken reser och medverkar på plats och tolkar det som sägs mellan mötesdeltagarna i samma rum. Ibland kan kommunikation vara mer än ord som visar sig i form av gester, kroppsspråk, känslor och andra intryck som tolken får möjlighet att se, vilket kan leda till ökad förståelse över samtalet.

Telefontolkning

Tolken medverkar i samtalen via telefon på distans. Oftast befinner sig kunden och klienten i samma rum och tolken tolkar det som sägs via telefon, men kan även ske när samtliga deltagande parter befinner sig på olika håll, s.k. grupp-eller trepartssamtal. Telefontolkning används idag för alla olika tillfällen men lämpar sig bäst när ni behöver en tolk snabbt. Vi tillsätter en tolk inom någon minut! Sedan Teletolktjänster introducerade telefontolkning under 90-talet har formen vuxit sig fram till att idag vara en självklar alternativ tolkmetod för många verksamheter runt om i Sverige.

Översättning

Vi hjälper dig med skriftliga dokumentöversättningar och har mångårig erfarenhet av översättningar inom både privata- och offentliga sektorn. Vi ser till att kvalitén är god och kan vid behov bestyrka dessa översättningar.

Frågor? Kontakta oss på info@teletolktjanster.se
eller ring oss 042-13 96 44