Tolk inom 48h? Ring oss på 042-13 96 44 dygnet runt

Om oss

Teletolktjänster är en etablerad och välkänd tolkförmedling med många års erfarenhet av tolk- och översättningstjänster. Vid starten var vi med och revolutionerade svenska tolkbranschen med telefontolkning. Idag har vi cirka 2600 registrerade tolkar och erbjuder tolkförmedling och översättning i 230 olika språk och dialekter, inklusive teckenspråk.

Tolk inom 48 timmar?
Kontakta oss på 042-13 96 44
dygnet runt

Certifikat

Teletolktjänster är kvalitetscertifierade genom det ackrediterade certifieringsorganet SWEDAC. ISO 9001:2008

Vi arbetar i enlighet med kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2008, på förslag från medarbetare, avvikelser, kundreaktioner, tidigare mötesnoteringar, förebyggande och korrigerande åtgärder, dagboksanteckningar samt vid utvärdering av nya tolkar, genomförs möte och uppföljning av tidigare åtgärder för beslut.

Våra värderingar

Några saker som betyder mycket för oss och som vi följer i allt vi gör:

Tillgänglighet
Vi lägger vikt i att alltid vara tillgängliga. Allt vi gör ska vara till lags för våra kunder och för varandra. 
Kvalité
Vi tror på att det är detaljerna som utgör skillnaden. Vi håller alltid högsta standard och levererar enbart bästa resultat och tjänster.
Säkerhet
Vi säkerställer integritet. Allt vi gör håller alltid högsta sekretess.

Frågor? Kontakta oss
info@teletolktjanster.se
eller ring oss på 042-13 96 44