Tolk inom 48h? Ring oss på 042-13 96 44 dygnet runt

Avboka

Tänk på att:

  • › Avbokningar som sker på helger samt vardagar efter kl. 17.00 räknas till nästkommande vardag kl. 8.00.

  • › Vid kontakttolkning skall avbokning ske senast 24 timmar före tolkningstillfället.

  • › Vid telefontolkning skall avbokning ske senast 4 timmar före tolkningstillfället.

Skicka formuläret för att avboka beställd tolkuppdrag