Tolk inom 48h? Ring oss på 042-13 96 44 dygnet runt

Arbeta med oss

Teletolktjänster är ett mångkulturellt företag med representation av många nationaliteter. Vi arbetar ständigt för att utveckla dig som tolk. Vi anser att tolkyrket är ett kvalificerat yrke och att man därmed måste ställa stora krav på dem som skall utöva yrket, detta i enlighet med Kammarkollegiet fastställd “God Tolksed”.

Vi letar efter människor som har driv av att hjälpa andra.

Fyll i ansökningsformuläret

1
1

Filnamn:

Filstorlek:

Ansök som frilanstolk

Att jobba som frilanstolk innebär att du jobbar på uppdragsbasis. När ett uppdrag passar din profil så skickar vi en förfrågan till dig. Du kan sedan acceptera eller neka uppdraget. Vi söker ständigt efter nya tolkar med olika kompetensnivåer så tveka inte att söka!

TTT bedriver bl. a. egna utbildningar i form av interna och externa veckoslutskurser för våra tolkar utifrån behov och önskemål från tolkar och kunder. TTT uppmanar erfarna och kvalificerade tolkar att auktorisera sig.

Fyll i intresseanmälan och bifoga dina intyg som stärker din kompetens, så hör vi av oss till dig.

Dokument

Har du några frågor?

Skicka dina rekvisitioner

  1. Fyll i rekvisitionen, se till att kunden signerar.
  2. Skicka in den via e-post till info@teletolkjanster.se eller

Per post till:
Teletolktjänster Samordningscentral AB
Kapplöpningsgatan 5A
252 30 Helsingborg

Viktigt att tänka på:
Dina rekvisitioner måste vara oss tillhanda före den sista i samma månad som uppdraget utförts. Rekvisitioner som inkommer efter detta, betalas ut vid nästa arvodesutbetalning. Tolkrekvisitioner som är äldre än två månader är inte giltiga och utbetalas ej.

Frågor? Kontakta oss på info@teletolktjanster.se
eller ring oss 042-13 96 44